Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az általános szerződési feltételek a weboldalon elhelyezett ÁSZF linkre kattintva érhető el.

 Az Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására.

A Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési feltétételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Az Általános Szerződési Feltételek, Vevő által történő elfogadása a webáruház igénybevételének előfeltétele.

 

ELADÓ

Név:  Csihar Andrea e.v.

Székhely:  8151 Szabadbattyán Széchenyi u. 33/a

Web: www.norkaijasz.hu

Mail: norkaijasz@gmail.com

Adószám: 63891522-1-27

Bankszámlaszám:

OFSZ:              22222222-21151008-00000000

 

A szerződés elektronikus úton való megkötésének technikai lépései:

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.  

Kizárólag a számlázás, szállításhoz szükséges személyes adatokat kérjük el.

Azokat semmilyen más célra fel nem használjuk, harmadik fél részére nem adjuk ki.

A weboldal kínálatának megtekintése nem regisztrációhoz kötött.

 

A vásárlás lépései:

- A megrendelni kívánt termék kiválasztása, a megfelelő rendelési űrlap kitöltése:

- A megrendelni kívánt termék neve, mennyisége.

- A Szállítási és számlázási adatok megadása.

- A Fizetési- szállítási mód kiválasztása.

- A megrendelés ellenőrzése.

- A megrendelés végleges elküldése.

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

Eladó a vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja.

 Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen az Eladó rendelkezésére bocsátotta.  A hibás adatokból eredő téves teljesítésért, és az ebből keletkező károkért az Eladó felelősséget nem vállal. Az ebből eredő költségeket a vevő viseli, illetve köteles megtéríteni az Eladó részére.

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását az Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza a Vevő felé. A megrendelés az Eladó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön.

 A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha az Eladó a megrendelt terméket leszállítja a Vevő részére.

 

Vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár. / alanyi adómentes /

Amennyiben a terméket egyéb közterhek is terhelik, a feltüntetett árak ezeket is tartalmazzák.

Eladó fenntartja a weboldalon feltüntetett árak változásának jogát azzal, hogy a változtatás a weboldalon  való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályban.

 A változtatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

A weboldalon feltüntetett árak nem tartalmazzák a  szállítási költséget.

A szállítási  költségek a Vevőt terhelik, az elfogadott megrendelés teljes vételára a termékeknek a járulékos költségekkel növelt vételára.

A termékhez kapcsolódó járulékos költségeket, különösen a fuvardíjat, szállítási költséget az Eladó közvetíttet szolgáltatásként,a megrendelt tételektől elkülönítve egy összegben jeleníti meg és ennek megfelelően számlázza.

Fizetés

Vevő a járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

 

Utánvétel

Az elfogadott megrendelés vételára futárszolgálattal történő szállítást kővető átvétel időpontjában.

A futárnak készpénzben fizetendő.

 

Átutalás előre vagy  bankkártyás fizetés

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárat az Eladó által történő teljesítést megelőzően van lehetősége elektronikus számla alapján átutalással, vagy a számlában található linkre kattintva bankkártyával kifizetni.

 

Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít.

Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszűntetésére.

 

A számla minden esetben elektronikus úton kerül kiállításra és átadásra a Vevő részére.

 

Szállítás, átvétel

A szállítást munkanapokon, munkaidőben történik. A szállítási díj csak a küldemény megadott címre történő kiszállítást tartalmazza. Nem tartalmaz beüzemelési, rakodási, pakolási vagy egyéb költséget. Vevő az ország bármely részére, illetve címre kérhet futárral történő szállítást.

Eladó az ugyanazon megrendelésben megrendelt tételeket több küldeményre bontva is küldheti, amennyiben a megrendelés teljes súlya, vagy mérete ezt indokolttá tenné.

Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék (termékek) átvételére.

Az ennek elmulasztásából eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A károkat és a többletköltségeket (például ismételt kiszállítást, munkaidőn kívüli szállítást, visszaszállítást) a Vevő viseli.

 

Eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszűntetésére.

 

Az elállási jog gyakorlására a távollévők között szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.)

Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A Vevő a szerződéstől nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

A Vevő az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított tizenöt nap elteltéig gyakorolhatja.

 

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 A Vevő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására.

 Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot:

Olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésre állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza különösen, de nem kizárólag az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más Vásárló részére.

 Ennek oka lehet többek között a rendeltetésszerű használatbavétel által okozott, visszafordíthatatlan változás is.

 

Panaszok érvényesítésének helye, módja:

 

Személyesen, írásban postai úton vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken:

Név: Sümegi Norbert

Levelezési cím:  8151 Szabadbattyán Széchenyi u. 33/A

E-mail:  norkaijasz@gmail.com

Jótállás, szavatosság

A jótállásra és szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvényben és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

 

 

Az Általános szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadóak:

 

-          Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal                     

           összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. Törvény.

-          A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. Törvény.

-          A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. Törvény.

-          A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Kormányrendelet.

 

Honlap készítés